Naše aktivity jsou zaměřené na tyto oblasti

 • Udržitelné vzorce výroby a spotřeby
 • Řešení problémů spojených se změnou klimatu
 • Obnova biodiverzity
 • Efektivní a udržitelné nakládání s veřejnými penězi a veřejným prostorem

Formy našich aktivit

 • Vzdělávání, výchova a osvěta
 • Spolupráce s firmami, městy a obcemi
 • Poradenství v oblasti mitigace a adaptace na klimatické změny
 • Informování veřejnosti, pořádání veřejných besed a anket
 • Přeshraniční a mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí
 • Prosazování principů transparentnosti ve veřejné správě
 • Ochrana veřejného zájmu a veřejných financí, včetně protikorupčních aktivit