Nabízíme

IPUR – Institut pro udržitelný rozvoj
Švermova 32/35, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec
IČ: 02586894
e-mail: info@ipur.cz
Ředitel: Ladislav Haidl

Správní rada:

Libor Škoda, předseda
Mgr. Vít Bartoš, Ph.D.
Jindřich Gubiš

Dozorčí rada:

Ivana Jablonovská
Jaroslav Joža
Václav Smrkovský

Kontakt na zaměstnance

zástupce ředitele a projektový manažer: Mgr. Jiří Římánek, rimanek@ipur.cz

redaktor webu Náš Liberec: Mgr. Jaroslav Tauchman, redakce@nasliberec.cz
grafik: Bc. David Černý
admin webu: Michaela Hlavatá, mishlavata@gmail.com

Společnost je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 516.