Kontakt:

IPUR – Institut pro udržitelný rozvoj
Švermova 32/35, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec
IČ: 02586894
e-mail: info@ipur.cz
Ředitel: Mgr. Jiří Římánek

Správní rada:

Ladislav Haidl, předseda
RNDr. Lenka Opočenská
Jindřich Gubiš

Dozorčí rada:

Ivana Jablonovská
Mgr. Daniela Fialová
Jan Polášek

 

Kontakt na zaměstnance:

koordinátorka ekologicky zaměřených projektů: Ing. Mgr. Dana Janatová, janatova@ipur.cz
redaktor webu Náš Liberec: Jaroslav Tauchman, redakce@nasliberec.cz
analytik: Libor Škoda, skoda@ipur.cz
fundraiser: Ing. Tomáš Kolečář, kolecar@ipur.cz
právník: Mgr. Lukáš Blažej
grafik: David Černý
webmaster: Jan Korytář info@corey.cz

Společnost je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 516.