Nabízíme

V IPUR máte silného a zkušeného partnera, ročně se na nás obrátí řádově desítky lidí, samospráv a firem s podněty a žádostí o pomoc. Nebojte se být jedněmi z nich.

Pro samosprávy a firmy

Víte, že Parlament ČR připravuje Zákon o ochraně oznamovatelů, podle něhož budete povinni do 31. března 2022 zavést vnitřní oznamovací systém? Nabízíme vám, že ho zavedeme a budeme spravovat my za vás, a to včetně posuzování důvodnosti přijatých oznámení, písemného vyrozumění oznamovatelům, vedení evidence údajů o přijatých oznámeních a dalších zákonných povinností.
Samospravy-1024x679
Verejnost2-1024x829

Pro veřejnost

Možná patříte k těm vzácným lidem, kteří věří, že krást se nemá, a když nějaký pokus o korupci zaznamenali, nechtějí o něm mlčet. Za kým ale jít? Máme pro Vás řešení: Institut pro udržitelný rozvoj (IPUR) je připraven Vám pomoci.

Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Boj proti ní často závisí na prvním odvážném kroku těch, kteří se s korupcí setkali, ale bohužel šance na vyřešení korupčních případů nezřídka končí právě v tomto momentě. Tedy tak, že onen první krok není učiněn.

Pro školy

Školám nabízíme metodiku pro střední školy na téma prevence korupčního jednání s využitím inscenační výukové metody, jejíž podstatou je sociální učení žáků na modelových problémových situacích, simulacích nějaké události, v nichž se kombinuje hraní rolí s řešením problémů.
F1 Škola - Copy