Naše aktivity jsou zaměřené na tyto oblasti

  • Udržitelné vzorce výroby a spotřeby
  • Řešení problémů spojených se změnou klimatu
  • Obnova biodiverzity
  • Efektivní a udržitelné nakládání s veřejnými penězi a veřejným prostorem

Konzultace, poradenství a školení v oblastech:

  • Environmentálně odpovědné chování a produkce.
  • Mitigace a adaptace na klimatické změny.
  • Ochrana veřejného zájmu a veřejných financí.
  • Odhalování manipulací ve veřejných zakázkách – pro zadavatele i účastníky veřejných zakázek.
  • Získávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Příprava a získávání dotací na projekty podporující udržitelný rozvoj