Nabízíme

Nabízíme metodiku pro střední školy na téma prevence korupčního jednání s využitím inscenační výukové metody, jejíž podstatou je sociální učení žáků na modelových problémových situacích, simulacích nějaké události, v nichž se kombinuje hraní rolí s řešením problémů. S pomocí této metody studenti lépe chápou příčiny lidského jednání, učí se schopnosti vcítit se do druhého jedince, a to prostřednictvím vlastního jednání a prožívání. Získávají možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je ocitnout se v nějaké situaci, a nacvičit si vhodné jednání či řešení této situace. Konkrétně používáme metodu strukturované inscenace.

Pomůžeme s přípravou zadávací dokumentace veřejné zakázky

• Lektorované semináře s interaktivním zapojením pedagogů na téma zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti žáků základních a středních škol, a to i s využitím digitálních technologií, a metodické materiály na tato témata.
• A také to, co nabízíme v rubrice Pro samosprávy, firmy a organizace

Chtěli byste se dozvědět víc? Neváhejte nás kontaktovat: info@ipur.cz

F1 Škola - Copy