Naši lidé

IPUR tvoří tým lidí, kterým není lhostejné, kam jako společnost a svět směřujeme a kteří chtějí svou prací aktivně přispívat k odpovědnějšímu a udržitelnějšímu hospodaření jak s přírodními, tak i finančními zdroji.

Římánek Jiří výřez

Mgr. Jiří Římánek, ředitel

Vystudoval učitelství matematiky a deskriptivní geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Založil a 20 let vedl marketingovou agenturu, která je úspěšná dodnes. Od r. 2019 je ředitelem IPURu, zároveň zde působí i jako projektový manažer projektů zaměřených na výukové programy, protikorupční aktivity a efektivní a transparentní veřejnou správu. Ve volném čase ho baví florbal, fotografování, hory a procházky v přírodě.

 rimanek@ipur.cz

Mgr. Jaroslav Tauchman, investigativní novinář, redaktor nasliberec.cz

Vystudoval historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval v médiích i prestižních organizacích, které se systémově zabývají korupcí. Stál u otevření aktuálních největších kauz, které v současnosti hýbou Libereckým krajem. V IPURu působí jako redaktor, věnuje se zejména správě webu nasliberec.cz a práci na jednotlivých kauzách. Má rád historii a hory.

redakce@nasliberec.cz

IMG_20210701_110819-min-576x1024
Škoda Libor výřez

Libor Škoda, analytik

V IPURu pracuje na analýzách regionálních veřejných zakázek. Studoval na jabloneckém gymnáziu Dr. Randy.  V minulosti se věnoval poradenství v logistice se zaměřením na supply chain management a projektový management. Volný čas tráví poslechem hudby, geocachingem a cestováním po zajímavých místech.

skoda@ipur.cz

Ing. Andrea Mojžíšová, externí analytička

Vystudovala Finance na Vysoké škole ekonomické. Má bohatou praxi z auditu a kontrolingu v soukromých firmách. Práci analytičky v IPURu považuje za skvělou příležitost využít svoje znalosti ze soukromého sektoru a ověřovat z různých pohledů, jak je naopak veřejný sektor v ČR hospodárný, efektivní a strategický při vynakládání finančních prostředků z daní svých občanů a firem.

mojzisova@ipur.cz

Mojžíšová Andrea_cut
Janatová Dana výřez

Ing. Mgr. Dana Janatová, koordinátorka spotřebitelských projektů

V IPURu se věnuje projektům zaměřeným na propagaci udržitelné výroby a spotřeby. Vystudovala filologii francouzštiny a portugalštiny na FF UK a mezinárodní obchod na VŠE v Praze. Pracovala jako průvodkyně v cestovním ruchu, asistentka, lektorka, organizátorka. Ve veřejném prostoru se začala angažovat od r. 2013 coby tajemnice jabloneckého spolku PLAC, kde působí dodnes. Trápí ji negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, proto je ráda, že i díky práci v IPURu má více možností s tím něco dělat.

janatova@ipur.cz

Bc. David Černý, externí grafik

V IPURu má na starosti vizuální identitu a grafickou podobu výstupů. Vystudoval marketing na Technické univerzitě v Liberci. Dříve působil coby kreativec a marketér v různých společnostech, převážně v korporátním prostředí.

cerny@ipur.cz

Černý David výřez
dasa

Ing. Dáša Najmanová, odborný pracovník ochrany přírody pro nelesní ekosystémy

Vystudovala obor Revitalizace krajiny na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.  V IPURu vede projekty zaměřené na budování a obnovy tůní a ochranu biodiverzity. Ochranu přírody dělá naplno v pracovní době, ve svém volnu i o dovolené.

najmanova@ipur.cz

Lucie Šteklová, odborný pracovník ochrany přírody pro nelesní ekosystémy

Na FŽP ČZU v Praze studuje regionální environmentální správu, aby se mohla plně věnovat ochraně životního prostředí. Na starosti má administrativní zajištění „vodních“ projektů.

steklova@ipur.cz

20210914_095337-minb

Ing. Jana Cimbálová, projektová manažerka, dotace EU

Vystudovala obor Podniková ekonomika na Technické univerzitě v Liberci. Získala zkušenosti na více pozicích v podnikatelské i veřejné sféře, několik posledních let pracuje také ve spolku Čmelák – Společnost přátel přírody, naší partnerské organizaci. V IPURu má na starosti přípravu žádostí o dotace z OPŽP, Norských fondů a fondů EU a administraci těchto projektů.

Mgr. Jan Korytář, odborný pracovník v ochraně přírody a revitalizaci krajiny

Vystudoval obor ochrana a tvorba životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zakladatel spolku Čmelák, kde působí dodnes. V IPURu pracuje zejména na projektech na podporu biodiverzity, např. Nové mokřady a tůně jako místa pro biodiverzitu v Libereckém kraji 2021–2024.

Novotný Jiří

Mgr. Jiří Novotný, externí didaktik, metodik a pedagog

Vystudoval učitelství předmětů český jazyk a společenské vědy, 28 let učí na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity, dříve učil na střední a základní škole, působil i jako ředitel advokátní kanceláře se specializací na ochranu osobnosti a na veřejné zakázky. S IPUR spolupracuje na výukových projektech, zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti a prevenci korupčního jednání.