Udržitelnost ve výrobě a spotřebě

Současné lineární nastavení výroby a spotřeby je neudržitelné. Globální ekonomika soustředěná na maximalizaci zisku a soustavné zvyšování spotřeby z planety odčerpává cenné zdroje, za současného uvolňování emisí škodlivin a skleníkových plynů, které dále prohlubují klimatickou krizi…
Udrzitelnost-ve-vyrobe-a-spotrebe2-2-1024x768
1280px-Straka_obyčajná.

Protikorupční aktivity

O korupci mluví každý. Nejvíc tedy politici. A každý s ní bojuje. Jenže jak ukazuje česká (a liberecká zvlášť) zkušenost, je to většinou boj virtuální, často dokonce falešný. Naše organizace se boji proti korupci věnuje již od roku 2005, kdy jsme s ním začínali v rámci tehdejší Společnosti přátel přírody. Jsme jediná regionální organizace v České republice, která se tomuto tématu věnuje dlouhodobě, systematicky a profesionálně…

Efektivní veřejná správa

Znáte tohle úsloví? Zaklínají se jím v posledních letech všichni, ale málokdo se opravdu snaží, aby tomu tak skutečně bylo. Institut pro udržitelný rozvoj (IPUR) ale opravdu usiluje o to, aby státní správa i samospráva skutečně plnily svá poslání. Tedy službu občanovi a veřejnosti…
Efektivni-verejna-sprava-1024x683
Klima-a-biodiverzita_Jablonne

Klima a biodiverzita

Další důležitou oblastí, které se v IPURu věnujeme, je obnova biodiverzity a adaptace na změnu klimatu. Usilujeme o realizaci i propagaci opatření, která pomáhají zadržovat vodu v krajině, a tím zamezují vysychání krajiny a zániku přirozených podmínek pro život řady rostlinných a živočišných druhů. Uvědomujeme si totiž, že se ztrátou biodiverzity nejen ztrácíme krásu a bohatost přírody, ale také destabilizujeme ekologické vazby a procesy…

Podpora vzdělanosti

Usilujeme o to, aby žáci a studenti dokázali uvést příklady projevů korupce, analyzovat její příčiny a domýšlet její možné důsledky, aby chápali, že korupce způsobuje problémy i jim samotným a že i je ochuzuje. Prostřednictvím studentů a pedagogů ovlivňujeme i širší veřejnost a snažíme se obohatit ji o jedince, kteří získají další kompetence, aby rostli v uvědomělé občany a zodpovědné voliče…