Udržitelná a efektivní veřejná správa

Znáte tohle úsloví? Zaklínají se jím v posledních letech všichni, ale málokdo se opravdu snaží, aby tomu tak skutečně bylo. Institut pro udržitelný rozvoj (IPUR) ale opravdu usiluje o to, aby státní správa i samospráva skutečně plnily svá poslání. Tedy službu občanovi a veřejnosti.

Co to ale „Efektivní veřejná správa“ ve skutečnosti je? U nás v IPURu jsme přesvědčeni, že středobodem veškerého snažení státní správy a samosprávy má být občan. Občan, který je klientem veřejné správy a je nutné mu usnadnit styk s úřady a co možná nejméně znepříjemňovat život nadbytečnou regulací. Zároveň je potřeba veřejnou správu zprůhlednit a umožnit občanům podílet se na jejích rozhodnutích a kontrolovat její fungování.

Poradenství pro veřejnost

To se bohužel ne vždycky děje a v naší práci se s tím setkáváme až příliš často. Jenomže už v tom umíme chodit. Proto nabízíme všem těm, kteří se setkají s korupčním jednáním, šikanou ze strany veřejné správy nebo třeba s jejím netransparentním chováním, pomoc. Umíme požádat o informace, vynutit je i v případě, že je veřejná správa nechce poskytnout. Umíme se občana zastat a poskytnout mu profesionální i právní poradenství.

Pokud se tedy setkáte s tím, že veřejná správa nefunguje dostatečně efektivně, neváhejte se na nás obrátit.

Analýzy pro zastupitele

Zpracováváme také materiály ze zastupitelstva, analyzujeme veřejné zakázky, a to buď jednotlivě nebo je analyticky porovnáváme jako celek. Všechny tyto výstupy si pak občané, ale i úředníci či zastupitelé mohou přečíst na našem webu nasliberec.cz