Klima a biodiverzita

Další důležitou oblastí, které se v IPURu věnujeme, je obnova biodiverzity a adaptace na změnu klimatu. Usilujeme o realizaci i propagaci opatření, která pomáhají zadržovat vodu v krajině, a tím zamezují vysychání krajiny a zániku přirozených podmínek pro život řady rostlinných a živočišných druhů. Uvědomujeme si totiž, že se ztrátou biodiverzity nejen ztrácíme krásu a bohatost přírody, ale také destabilizujeme ekologické vazby a procesy.

Budování a obnova mokřadů

Projekty budování a obnovy mokřadů realizujeme ve spolupráci se svou partnerskou organizací Čmelák – Společnost přátel přírody, která se této činnosti úspěšně věnuje již déle než 20 let. Mokřady zadržují velké množství vody, a tím výrazně zvyšují schopnost krajiny vyrovnávat se s projevy doprovázejícími změnu klimatu, brání povodním i suchu.

Oproti umělým vodním nádržím jsou schopny zadržovat a postupně uvolňovat mnohem větší množství vody. Intenzivní výpar z vodní hladiny mokřadů a rostlin zvlhčuje místní klima, čímž pomáhá vyrovnávat teplotní rozdíly v krajině. Mokřady podporují a stabilizují zdroje pitné vody, produkují kyslík a také fixují CO2 do sedimentů.

Mokřady Jablonné

Mokřady jsou rovněž domovem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, takže rovněž pomáhají zachovat v krajině biologickou rozmanitost.

Podívejte se na projekt Mokřadů v Jablonném v Podještědí, na kterém IPUR se Čmelákem spolupracuje:
mokradyjablonne.cz