Podpora vzdělanosti

Usilujeme o to, aby žáci a studenti dokázali uvést příklady projevů korupce, analyzovat její příčiny a domýšlet její možné důsledky, aby chápali, že korupce způsobuje problémy i jim samotným a že i je ochuzuje. Prostřednictvím studentů a pedagogů ovlivňujeme i širší veřejnost a snažíme se obohatit ji o jedince, kteří získají další kompetence, aby rostli v uvědomělé občany a zodpovědné voliče.

Inscenační výuková metoda

Proto jsme připravili metodiku pro střední školy na téma prevence korupčního jednání s využitím inscenační výukové metody, jejíž podstatou je sociální učení žáků na modelových problémových situacích, simulacích nějaké události, v nichž se kombinuje hraní rolí s řešením problémů.

S pomocí této metody studenti lépe chápou příčiny lidského jednání, učí se schopnosti vcítit se do druhého jedince, a to prostřednictvím vlastního jednání a prožívání. Získávají možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je ocitnout se v nějaké situaci, a nacvičit si vhodné jednání či řešení této situace. Konkrétně používáme metodu strukturované inscenace.

Čtenářská a matematická gramotnost

Rovněž nabízíme lektorované semináře s interaktivním zapojením pedagogů na téma zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti žáků základních a středních škol, a to i s využitím digitálních technologií, a metodické materiály na tato témata.

Projekty

Projekt INSCENAČNÍ VÝUKOVÁ METODA JAKO PREVENCE KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ, realizovaný v roce 2021 za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Tato stránka používá soubory cookies, pokračováním vyjadřujete souhlas.