Udržitelnost ve výrobě a spotřebě

Současné lineární nastavení výroby a spotřeby je neudržitelné. Globální ekonomika soustředěná na maximalizaci zisku a soustavné zvyšování spotřeby, které dále prohlubují klimatickou krizi.

Planeta je zahlcena obrovským množstvím spotřebního zboží s extrémně krátkým životním cyklem, které se záhy stává odpadem. Velmi problematická je také živočišná výroba, která produkuje značné množství skleníkových plynů a způsobuje rozsáhlé zábory půdy na pastviny i pěstování krmné sóji, kterým často ustupují deštné pralesy.

Šíříme osvětu

V IPURu vás informujeme o negativních vlivech výroby a spotřeby na životní prostředí. Chceme vám pomáhat zorientovat se v nepřeberném množství informací, kterými se dnes musí člověk k větší udržitelnosti prokousávat, až nakonec neví, kde mu hlava stojí.

Co pro to děláme? Na webu a facebooku s vámi sdílíme aktuální poznatky a příklady dobré i špatné praxe z oblasti výroby a spotřeby, odpadů, životního stylu ve vztahu k životnímu prostředí.

Jednáme s výrobci a řetězci

Zároveň se snažíme působit na výrobce a obchodní řetězce, aby snižovaly dopady své činnosti na životní prostředí, a oslovujeme je s našimi podněty ke změně. Zaměřujeme se na témata udržitelné živočišné a rostlinné výroby, hospodaření v krajině nebo zbytečně velkých či zcela nesmyslných obalů.

Zapojte se do aktuální kampaně Obalová výzva!