O nás

Institut pro udržitelný rozvoj je nezisková organizace, jejímž posláním je propagace a praktické prosazování trvale udržitelného způsobu života.

Cílem společnosti je aktivně přispívat a prosazovat takové změny ve společnosti, které povedou k odpovědnějšímu a trvale udržitelnému hospodaření jak s přírodními, tak i finančními zdroji.

Historie

Institut pro udržitelný rozvoj byl založen v roce 2014, tehdy pod názvem Krajské protikorupční pracoviště, o. p. s.. Od počátku se zaměřoval na odhalování konkrétních případů korupčního a klientelistického chování v Liberci i Libereckém kraji, včetně analýz konkrétních kauz i veřejných zakázek.

Současnost​

V roce 2019 došlo rozhodnutím zakladatelů ke změně názvu na Institut pro udržitelný rozvoj. Zároveň se rozšířilo i poslání organizace. Protikorupční aktivity jsou i nadále jednou z našich činností, vedle toho se ale organizace zaměřuje na další témata, která je třeba v rámci udržitelného rozvoje řešit:

  •  Problémy spojené se změnou klimatu
  •  Úbytek biodiverzity
  •  Neudržitelné vzorce výroby a spotřeby

Tyto problémy vnímáme jako klíčové, a proto jim chceme věnovat mnohem větší pozornost než doposud. Naším důležitým partnerem v těchto aktivitách je nezisková organizace Čmelák, která se dlouhodobě věnuje ekologické výchově a praktické ochraně přírody.