Poslání a cíle​​

Institut pro udržitelný rozvoj je nezisková organizace, jejímž posláním je propagace a praktické prosazování trvale udržitelného způsobu života.

Cílem společnosti je aktivně přispívat a prosazovat takové změny ve společnosti, které povedou k odpovědnějšímu a trvale udržitelnému hospodaření jak s přírodními, tak i finančními zdroji.
Poslani-a-cile1-1024x684

Historie

Institut pro udržitelný rozvoj byl založen v roce 2014, tehdy pod názvem Krajské protikorupční pracoviště, o. p. s.. Od počátku se zaměřoval na odhalování konkrétních případů korupčního a klientelistického chování v Liberci i Libereckém kraji, včetně analýz konkrétních kauz i veřejných zakázek.

Za více než 15 let práce jsme poukázali na mnoho případů zneužívání veřejných peněz a pomohli některé kauzy dostat až k soudu.

Současnost

V roce 2019 došlo rozhodnutím zakladatelů ke změně názvu na Institut pro udržitelný rozvoj.Zároveň se rozšířilo poslání organizace: kromě protikorupčních aktivit se v současnosti zaměřujeme na širší škálu problémů, které je třeba řešit v kontextu udržitelného rozvoje.

Našimi hlavními tématy jsou:

  • Udržitelnost ve výrobě a spotřebě
  • Udržitelná a efektivní veřejná správa
  • Protikorupční aktivity
  • Klima a biodiverzita
  • Podpora vzdělanosti

V oblasti obnovy biodiverzity a adaptace na změnu klimatu je naším důležitým partnerem nezisková organizace Čmelák, která se dlouhodobě věnuje ekologické výchově a praktické ochraně přírody.

Náš tým

IPUR tvoří tým lidí, kterým není lhostejné, kam jako společnost a svět směřujeme a kteří chtějí svou prací aktivně přispívat k odpovědnějšímu a udržitelnějšímu hospodaření jak s přírodními, tak i finančními zdroji.

Podporují nás

Naši partneři