Obalová výzva: MINI sušenky – MAXI krabice

Máme pro vás další video ukázku z databáze zbytečně zabalených výrobků, kterou dáváme dohromady v rámci Obalové výzvy. Tentokrát jsme vybrali ranní cereální sušenky Bebe Dobré ráno mini značky Opavia (výrobce Mondelez International). Chcete se dozvědět, jestli je v krabici více sušenek nebo vzduchu…nebo snad plastových pytlíčků…? Podívejte se na video:

Video vzniklo v rámci projektu Společně za menší spotřebu, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Sušenky rozdělené na mini porce

V posledních letech se rozšířil zvyk sušenky, snacky, snídaně, svačinky apod. dopředu porcovat. Místo aby si spotřebitel z většího balení odměřil sám, kolik sní, výrobce výrobek dopředu rozdělí do malých a ještě menších plastových obalů a porcí, aby zákazníkovi tuhle práci ušetřil…a případně toho dal do krabice o něco méně, ono se to přes ty pytlíčky nepozná. Výsledkem může být o trochu pohodlnější život, který se však pomalu ale jistě topí v odpadcích…

Bebe mini – 2/5 sušenek a 3/5 vzduchu

Dokladem tohoto přístupu je i balení cereálních sušenek Bebe Dobré ráno mini, na které nás upozornila spotřebitelka Zuzana. 300 gramů sušenek je rozděleno do 6 pytlíčků po 50g. V každém pytlíčku je sušenek cca do poloviny. Krabice je přitom zaplněná pytlíčky asi do 2/3. Skutečný poměr mezi objemem sušenek a volným prostorem se však ukáže, když sušenky z pytlíčků sesypeme přímo do krabice. Sušenky pak vyplňují krabici pouze do cca 2/5 výšky, zatímco 3/5 zabírá prázdný prostor. Papírová krabice by přitom pro stejné množství sušenek mohla být o téměř 50 % menší, viz infografika níže.

Menší balení sníží odpady i přepravu na polovinu

Infografika představuje srovnání stávajícího balení Bebe Dobré ráno mini s navrhovaným zmenšeným balením bez zbytečného vzduchu. Měřením jsme došli k závěru, že by krabice Bebe mini mohla být o 46 % menší. Výrobce by tím docílil efektivnějšího využití skladovacích a přepravních kapacit o 100 % a počet kamionů pro přepravu stejného množství sušenek by se snížil na polovinu! Došlo by tak k významnému snížení zátěže na dopravní infrastrukturu i uvolňovaných škodlivých emisí z přepravy, včetně CO2.

Zmenšení nadměrného obalu se pozitivně projeví snížením dopadů v celém životním cyklu obalu resp. výrobku.

Redukcí nadměrných krabic Bebe mini by výrobce snížil množství vyprodukovaného papírového odpadu o 44 %. Úspory materiálu by u 1 skládačkové lepenkové krabice dosáhly cca 20 g papíru, což se může jevit jako zanedbatelné množství. Pokud bychom však takto optimalizovali krabice, které by svým obsahem cereálních sušenek pokryly roční spotřebu cereálií v ČR, dosáhli bychom úspory 550 tun papíru.

Papíru vytřídíme 5x více, než je možné u nás zpracovat

Řada spotřebitelů se domnívá, že jednorázové obaly z papíru jsou ekologické, protože jsou vyrobeny z obnovitelného zdroje, a papír se nám daří dobře vytřídit. Skutečnost je však mnohem méně optimistická. Výroba papíru je velmi náročná na spotřebovanou vodu a energii. Ze statistik Asociace českého papírenského průmyslu navíc vyplývá, že množství sesbíraného sběrového papíru několikanásobně převyšuje to, které jsou místní papírny schopny zpracovat: v r. 2019 se u nás z celkových 1,462 mil. tun spotřebovaného papíru sesbíralo zpět 992 tis. tun papíru (cca 68 %). Opětovně zpracováno však bylo pouhých 210 tis. tun papíru, z nichž navíc bylo 88 tis. tun do ČR dovezeno (speciálně vytříděné druhy). Většinu sběrového papíru (870 tun v r. 2019) musíme k dalšímu zpracování vyvážet, další se ukládá na skládky nebo spaluje (energetické využití).

Zatímco u grafických papírů spotřeba klesá a je nejnižší od r. 2005 (481 tisíc tun), spotřeba obalových materiálů od roku 2005 vzrostla o cca 200 tisíc na 912 tisíc tun v r. 2019. Kvůli nedostatku odbytu se sběrový papír prakticky již nevykupuje, obce za jeho svoz naopak doplácejí.

Mondelez International adresujeme výzvu ke zmenšení krabic

Výrazná nadspotřeba obalových papírů je dlouhodobě neudržitelná. I u papírového odpadu tak platí pravidlo, že jeho vzniku je potřeba předcházet. Výrobci Bebe Dobré ráno, společnosti Mondelez International, adresujeme podnět s výzvou k objemové optimalizaci jejich krabic, v zájmu ochrany životního prostředí a klimatu.

Spotřeba cereálií v České republice roste

Aktualizovaná data o českém trhu s cereáliemi připravila pro IPUR Martina Čechová, konzultantka společnosti Nielsen: Spotřeba cereálních a müsli výrobků (bez vloček) v českém maloobchodě (vyjma Makro ČR) se v uplynulém roce (listopad 2019 – říjen 2020) vyšplhala na téměř 13,8 tisíc tun a tržby za posledních 12 měsíců dosáhly úrovně 1,4 miliardy korun. V posledním roce zaznamenaly tržby za tuto kategorii zrychlení tempa růstu, když meziroční nárůst dosáhl +4,4%, zatímco před rokem bylo tempo růstu skoro třikrát pomalejší (+1,6%). Toto zrychlení tempa zapříčinil pozitivní celoroční vývoj spotřeby, jelikož celkový objem prodeje meziročně vzrostl o +3%.
Roční spotřeba pouze cereálií (tj. bez müsli a mixu cereálií & müsli) dosáhla ve stejném období více než 7 000 tun (7 174 tun).

Facebook
Email
Twitter
Pinterest

Tato stránka používá soubory cookies, pokračováním vyjadřujete souhlas.