Obalová výzva: 4/5 vzduchu – 1/5 tablet do myčky

Další video ukázka z databáze zbytečně zabalených výrobků Obalové výzvy je věnována tabletám do myčky Somat od společnosti Henkel, na které nás upozornil spotřebitel Lukáš, děkujeme! Výrobci jsme již adresovali podnět k redukci nadměrného obalu u pracího prášku Persil Family Pack, další podnět bude následovat. Krabice Somat All in One se 48 tabletami se na první pohled zdála být naplněná tabletami cca do 2/3. Díky měření jsme však zjistili, že skutečný poměr mezi obsahem tablet a „vzduchu“ v krabici je mnohem horší…Podívejte se na video:

Video vzniklo v rámci projektu Společně za menší spotřebu, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Volně naházené tablety nevyužívají prostor v krabici efektivně

U Somatu, podobně jako u dalších konvenčních přípravků do myčky jiných značek, se setkáváme s tím, že jsou tablety v krabici volně naházené. Vlivem toho není vnitřní prostor krabice efektivně využit a výsledkem je krabice mnohem větší, než by bylo optimální. Abychom si ukázali, že to jde i jinak a lépe, představili jsme ve videu jeden příklad dobré praxe – tablety Denkmit, privátní značky řetězce DM drogérií, které jsou v krabici vyskládané jedna vedle druhé, podobně jako kostkový cukr. Díky tomu může být vnější obal výrazně menší.

Měřením jsme došli k několika zjištěním:

1. Ač se na první pohled zdá, že je krabice zaplněná tabletami zhruba do 2/3 svého objemu, skutečnost je výrazně odlišná – 79 % vnitřního prostoru vyplňuje „vzduch“

2. Krabici by bylo možné výrazně zmenšit: cca o 76 % objemu

3. Díky objemové optimalizaci balení by výrobce docílil zvýšení efektivity využití skladovacích a přepravních kapacit o téměř 300 %! Místo současných cca 11 tisíc krabic by se do 1 kamionu vešlo krabic 44 tisíc!

4. Množství najetých kilometrů a spotřebované nafty by se snížilo o 94 %! Stejné množství tablet do myčky by tak místo 632 kamionů převezlo pouhých 39 kamionů!

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že stávající balení tablet do myčky Somat (48 tablet) je vysoce neefektivní a nabízí tak prostor pro výraznou optimalizaci. Výrobce by tím zásadním způsobem snížil dopady na životní prostředí a klima v rámci celého životního cyklu výrobku.

Myčku na nádobí vlastnilo v r. 2015 cca třetina českých domácností

Pro dokreslení možných dopadů optimalizace balení jsme spočítali přibližnou spotřebu přípravků do myček na nádobí v České republice. Dle šetření ČSÚ Energo 2015, které proběhlo v období červenec 2015 – leden 2016, vlastnila myčku zhruba třetina, tj. cca 1,5 mil. českých domácností. V těchto domácnostech myčku spouštěli v průměru 4,3krát za týden, což odpovídá cca 224 mycím cyklům v 1 domácnosti za rok. Kdybychom tuto roční spotřebu měli pokrýt výrobkem Somat All in One 48 tablet, jednalo by se ročně o více než 7 milionů spotřebovaných krabic tohoto přípravku, jejichž optimalizací by bylo možné uspořit 269 tun papíru.

Vzhledem k tomu, že uvedené šetření ČSÚ proběhlo již před 5 lety, lze očekávat, že vybavenost domácností myčkou na nádobí a tím i spotřeba prostředků do myčky je v současnosti vyšší. Proto je důležité sledovat parametry obalů těchto výrobků a dále je optimalizovat, v zájmu snižování negativních dopadů z jejich výroby, skladování, přepravy a likvidace na konci životního cyklu.

Chceme, aby výrobci dodržovali zákon a snižovali dopady svých výrobků na životní prostředí a klima

V rámci hierarchie nakládání s odpady má nejvyšší prioritu předcházení jejich vzniku. Obaly by tedy měly být co nejmenší. To ostatně výrobcům a distributorům ukládá i zákon – konkrétně dle §3 odst. 1 zákona o obalech.

Obal z pohledu výrobce má však především prodávat a na policích v supermarketech poskytnout v součtu co největší reklamní plochu, která upoutá zákazníkovu pozornost. Větší obal prostě více prodává. Vedle toho výrobci samozřejmě sledují i vytíženost kamionů, v rámci snah o snižování přímých nákladů. Negativní dopady na životní prostředí a klima se však do těchto nákladů nijak nepromítají, a proto výsledné parametry výrobků ovlivňují pouze minimálně.

Prakticky všichni velcí výrobci a prodejci na trhu spotřebitelským zbožím mají vypracovánu svou CSR strategii, která však obvykle stojí mimo jádro vlastního byznysu daného podniku. Veřejně prospěšné aktivity firem jako např. společný sběr odpadků nebo sázení stromů bývají líbivým marketingem a úlitbou společnosti, v rámci vlastního byznysu však výrobci sledují především úroveň obratu a udržitelnost jde poněkud stranou.

My jsme přesvědčeni, že je to špatně, a proto na environmentální dopady výroby a spotřeby, mezi které patří i nadměrné a zbytečné obaly, upozorňujeme, abychom přiměli výrobce a prodejce ke změně jejich přístupu.

Zapojte se do Obalové výzvy i Vy!

Budeme rádi, pokud se do Obalové výzvy zapojíte i Vy! Sledujte spolu s námi obaly výrobků, které nakupujete, a posílejte nám fotky těch, které jsou zbytečně zabalené. Zároveň můžete nakupováním udržitelnějších variant produktů dát výrobcům najevo, že výroba šetrnější k životnímu prostředí a klimatu je ta správná cesta, kterou by se měli dát. Děkujeme!

Facebook
Email
Twitter
Pinterest

Tato stránka používá soubory cookies, pokračováním vyjadřujete souhlas.