Stop nadměrným obalům

Připojte se k naší výzvě a pošlete “váš” úlovek zbytečně zabaleného výrobku. Tři autory nejabsurdnějších příkladů odměníme zajímavou knihou!

Co nám vadí na nadměrných obalech?

1) Klamou spotřebitele:
 • Zákazník si nedobrovolně kupuje místo výrobku obal a vzduch 

2) Zbytečně zatěžují životní prostředí

 • Velký obal se brzy stává velkým odpadem
 • Logistika zboží v nadměrných obalech má další negativní vlivy, které na první pohled nevidíme 

3) Výrobci porušují zákon:

 • Zákon o obalech ukládá výrobcům, aby hmotnost a objem obalu výrobku byly co nejmenší. Tato povinnost ale není v praxi dodržována.

Co chceme?

 • Informovat o problému spotřebitele
 • Vytvořit spolu se spotřebiteli databázi zbytečně balených výrobků
 • Vyčíslit negativní dopady vybraných nadměrných obalů na životní prostředí
 • Přesvědčit výrobce a distributory, aby své výrobky balili do obalů odpovídající velikosti

Přidejte se k nám!

 • Podpořte naši výzvu a buďte dál v obraze
 • Pošlete nám svůj “úlovek” výrobku s nadměrným obalem prostřednictvím naší databáze, tři z vás od nás dostanou zajímavou knihu! (vítězné výrobky zveřejníme 31.7.)
 • Řekněte o obalové výzvě svým blízkým
 • Sdílejte naši výzvu na facebooku

Vložit výrobek

Foto 1-3

Výrobky s nadměrnými obaly:

Vložte svůj “úlovek” výrobku s nadměrným obalem do naší databáze a získejte zajímavou knihu o přírodě nebo udržitelném životním stylu! (Odměníme tři autory nejabsurdněji zabalených výrobků, výsledky zveřejníme 31.7.)

Problém nadměrných obalů

Obaly chrání výrobek před mechanickým poškozením a kontaminací, případně pomáhají udržet jeho čerstvost. U většiny obalů však zároveň platí, že se z nich záhy po rozbalení stává odpad. Češi sice dobře třídí, přesto končí značná část komunálních odpadů včetně plastů na skládkách nebo putuje do spaloven. V rámci hierarchie nakládání s odpady má nejvyšší prioritu předcházení jejich vzniku. Obaly by tedy měly být co nejmenší. To ostatně výrobcům a distributorům ukládá i zákon.

Jaká je ale praxe? Obchody nabízejí sušenky v sáčcích z poloviny prázdných. Jindy jsou to vitamíny, kterých by se do lahvičky vešlo třikrát tolik nebo prací prášek vyplňující krabici jen do dvou třetin. Také se divíte proč? Ve většině případů se jedná o marketingový trik: velký obal je nápadnější a v zákazníkovi vzbudí dojem, že kupuje více, než tomu ve skutečnosti je. Běžně tak dochází ze strany výrobců a distributorů k porušování zákona, což je bohužel možné z důvodu absence účinného státního dohledu a sankcí za neplnění zákonné povinnosti.

Ne všechny negativní dopady nadměrných obalů na životní prostředí jsou na první pohled vidět. Kromě zvýšené spotřeby vlastních obalových materiálů dochází zejména k neefektivnímu využívání kapacit kamionu, který přepravuje místo zboží vzduch, absolvuje více jízd a tím zatěžuje dopravní infrastrukturu a ohrožuje naši bezpečnost. Zároveň spotřebuje více nafty, jejíž spalování uvolňuje do ovzduší škodlivé emise zhoršující klimatickou změnu apod. Všechny tyto dopady je nutné přičíst navrch k obalové zátěži.