Obalová výzva

Hlavním cílem projektu je předcházet vzniku odpadů redukcí nadměrných obalů.

Projekt je součástí aktivit, jimiž propagujeme udržitelnější cesty, které přispívají ke snižování negativních dopadů výroby a spotřeby na stav životního prostředí, krajiny a klimatu.

Cíle pro rok 2021:

 • Rozšiřovat databázi nadměrně balených výrobků a vybrané obaly analyzovat
 • Informovat spotřebitele o problematice nadměrných obalů, zapojovat je do tvorby databáze zbytečně balených výrobků
 •  Oslovovat výrobce a obchodní řetězce a prosazovat redukci nadměrných obalů u jejich výrobků

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Společně a efektivně proti korupci

Hlavním problémem, k jehož alespoň částečné eliminaci chceme realizací tohoto projektu přispět, je dlouhodobé a systematické zneužívání veřejných prostředků na soukromé účely v Libereckém a Ústeckém kraji. Jde zejména o zneužívání veřejných zakázek většího rozsahu v oblasti stavebnictví a služeb veřejné dopravy a evropských dotací.

Dlouhodobým cílem projektu je omezit prostor pro zneužívání veřejných prostředků a zvýšit úroveň politické kultury v Libereckém a Ústeckém kraji.

Pokud máte podezření na korupční chování v konkrétním případě, sdělte nám, prosím, podrobnosti na info@ipur.cz.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Projekt je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“.

Společně za menší spotřebu

Dlouhodobým cílem projektu je účinně zastupovat zájmy environmentálně uvědomělých spotřebitelů, prosazovat udržitelnější cesty ve výrobě a spotřebě s pozitivním dopadem na stav krajiny, informovat veřejnost o negativních vlivech spotřeby na životní prostředí a pomáhat lidem své spotřební návyky měnit.

Co jsme dělali v r. 2020:

 • začali jsme systematicky prosazovat redukci nadměrných obalů v portfoliu vybraných výrobců a obchodních řetězců
 • založili jsme družstvo VČELA, které bude dále sdružovat ekologicky orientované spotřebitele
 • připravili jsme podklady pro mobilní aplikaci, která bude moci v budoucnu pomáhat uživatelům měnit jejich spotřební návyky
 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Není pytlík jako pytlík

Každý obyvatel České republiky spotřebuje za rok asi 400 mikrotenových sáčků. Na všechny obyvatele ČR to jsou cca 4 miliardy sáčků, na jejichž výrobu je potřeba cca 8 tisíc tun ropy, které by naplnily 160 cisteren vlaku dlouhého přes 2 kilometry. Dlouhodobým cílem projektu je přispět ke snížení spotřeby jednorázových obalů a s ní spojené produkce CO2.

Co jsme dělali v r. 2020:

 • Informovali jsme spotřebitele o problematice plastových sáčků v širších souvislostech
 • Oslovili jsme největší obchodní řetězce působící na českém trhu ke spolupráci na snižování nadbytečného odpadu
 • Usilovali jsme o snížení spotřeby mikrotenových sáčků u vybraných prodejců

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Liberec, klima a biodiverzita

Přes mnohé deklarace, plány a strategie jsou konkrétní opatření na snížení produkce CO2, resp. na zavádění adaptačních opatření na změnu klimatu jen v začátcích, bez potřebného systematického přístupu. Město Liberec se již připojilo k Paktu starostů a primátorů, má zpracovaný SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan), jeho naplňování se ale zatím prakticky nerozeběhlo. Hlavním cílem projektu je pomoci v zavádění konkrétních opatření souvisejících s klimatickou změnou v pátém největším městě v ČR a přispět tak k jeho udržitelnějšímu rozvoji.

Cíle pro rok 2020

 • prezentovat problematiku v místních médiích
 • ve spolupráci s vedením města připravit konkrétní projektové záměry na realizaci v dalších letech
 • připravit základní finanční rámec pro zavádění potřebných opatření
 • připravit prezentaci modelových projektů a opatření pro inspiraci vedení města.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.