Nabízíme

Výroba potravin a rychloobrátkového zboží je významnou součástí lidské činnosti, která prokazatelně způsobuje globální oteplování a klimatickou změnu. Současné lineární nastavení výroby a spotřeby je neudržitelné. Globální ekonomika soustředěná na maximalizaci zisku a soustavné zvyšování spotřeby z planety odčerpává cenné zdroje, za současného uvolňování emisí škodlivin a skleníkových plynů, které dále prohlubují klimatickou krizi. Planeta je zahlcena obrovským množstvím spotřebního zboží s extrémně krátkým životním cyklem, které se záhy stává odpadem. Velmi problematická je také živočišná výroba, která produkuje obrovské množství skleníkových plynů a způsobuje rozsáhlé zábory půdy na pastviny i pěstování krmné sój, kterým často ustupují deštné pralesy.

Cíl projektu

Dlouhodobým cílem projektu Společně za menší spotřebu je přispívat k šíření environmentální osvěty a zprostředkovávat veřejnosti informace o negativních vlivech výroby a spotřeby na životní prostředí. Sdílením aktuálních poznatků o škodlivých aspektech lidské činnosti i příkladů dobré praxe prosazujeme udržitelnější cesty ve výrobě a spotřebě, které mohou mít pozitivní dopad na stav životního prostředí a krajiny. Díky osvětě chceme rozšiřovat řady environmentálně uvědomělých spotřebitelů a zastupovat jejich zájmy ve vztahu k výrobcům a distributorům.

cap-v-igelitu

Co jsme udělali v roce 2020:

Připravili jsme konkrétní změny obalů vybraných výrobků
  • V rámci kampaně Obalová výzva jsme vytvořili online databázi nadměrně balených výrobků, do které mohou svými fotkami přispívat sami spotřebitelé
  • Analyzovali jsme obaly vybraných výrobků a navrhli konkrétní změny jejich parametrů: viz níže záložka Infografiky
  • Výrobce a distributory těchto výrobků jsme oslovovali s podněty ke změně

Informovali jsme spotřebitele o negativních dopadech výroby a spotřeby a inspirovali je ke změně
  • Natočili jsme 4 videa věnovaná problematice nadměrných obalů, viz níže záložka Videa
  • Sdíleli jsme aktuality o projektu a udržitelných tématech na webu a fb ipurcz
  • Založili jsme družstvo VČELA, které bude dále sdružovat spotřebitele poptávající udržitelné výrobky, zejména potraviny, a společně investovat do nákupu a revitalizace pozemků
  • Připravili jsme podklady pro mobilní aplikaci, která bude moci pomáhat uživatelům měnit jejich spotřební návyky
Koordinátorka projektu: Dana Janatová: janatova@ipur.cz

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.