V galerii nadbytečně zabalených výrobků se nám do konce srpna sešlo téměř pět desítek příkladů. Děkujeme, že se spolu s námi zamýšlíte nad (ne)potřebností obalů a pomáháte nám odhalit výrobky, u kterých nemá množství obalu z pohledu spotřebitele své opodstatnění! V článku se dozvíte, jaké tři nesmyslně balené výrobky jsme vybrali a proč. Dvě autorky a jeden autor jejich fotek se mohou těšit na inspirativní knížky praktických receptů a návodů pro udržitelnější život. Soutěž je sice již uzavřená, vy nám ale svoje podněty posílejte dál, ať se jim můžeme postupně podívat na zoubek.

Vybrat z galerie fotek nadměrně zabalených výrobků pouhé tři, jejichž autory odměníme, nebylo jednoduché… Všechny sesbírané příklady by si zasloužily patřičnou pozornost, ale i bližší zkoumání parametrů obalů, technických specifikací výroby a plnění i zákonných norem, které mohou do značné míry ovlivňovat výslednou podobu a velikost obalu.

Jak jsme vybrali nejnesmyslněji zabalené výrobky?

Vybrali jsme výrobky, u kterých je zjevný nepoměr mezi velikostí obalového materiálu a velikostí výrobku uvnitř. Zároveň jsme zvolili zástupce tří různých a v naší databázi hojně zastoupených segmentů spotřebního zboží (léčivé a výživové doplňky, čistící prostředky pro domácnost, sušenky a cukrovinky). Vybrané výrobky mají také shodně pevný vnější obal, jehož významnou část vyplňuje prázdný prostor. Takové obaly způsobují nejen větší plýtvání výrobními zdroji a znečištění odpady, ale vyvolávají také další související zátěž související s neefektivním využitím skladovacích a přepravních kapacit…Když kamiony kromě výrobku převážejí v obalech skoro stejný objem vzduchu, musejí jezdit o to častěji. V důsledku toho více zatěžují dopravní infrastrukturu, ohrožují naši bezpečnost a do vzduchu uvolňují více škodlivých emisí, včetně CO2, který prohlubuje globální oteplování.

Nejnesmyslněji zabalené výrobky z Obalové výzvy

1. Vita Care Betakaroten – zvýhodněné akční dvojbalení (zaslala Bára Kasalová)

2. Somat tablety do myčky (zaslal Lukáš Zajíc)

3. Bebe Dobré ráno mini (zaslala Zuzana Bobrovová)

Dvěma výherkyním a jednomu výherci gratulujeme k získání inspirativních knížek praktických receptů a návodů pro udržitelnější a zdravější domácnost bez zbytečných obalů i chemikálií! Již brzy se s nimi spojíme, abychom jim knížky předali.

V tomto článku si můžete dále přečíst bližší informace k „oceněným“ nesmyslně zabaleným výrobkům. Jejich výrobce budeme kontaktovat s požadavkem na změnu velikosti obalových materiálů, tak aby více odpovídaly velikosti samotného výrobku.

1. Vita Care Betakaroten – zvýhodněné akční dvojbalení

Mezi vámi zaslanými podněty nadměrně balených výživových doplňků a léčiv byly zastoupeny značky jako GS Pharmaceuticals, Walmark, Zentiva nebo Sandoz. Příliš velké obaly jsou problém zejména u léčiv, protože léky ze zdravotních důvodů většinou užívat prostě musíme a obalům se tak prakticky nelze vyhnout. Velikost obalu je však v jejich případě ovlivněna mimo jiné řadou právních předpisů, které určují např. minimální velikost písma nebo umístění textu, a to v zájmu snadné a jednoznačné identifikace léčivého přípravku. Přesto je na místě prověřovat, do jaké míry je výsledná velikost těchto obalů opodstatněná.

V rámci kategorie jsme vybrali příklad, který nám zaslala spotřebitelka Bára Kasalová a který z našeho pohledu nejvíce bije do očí. Obsah tohoto dvojbalení by se totiž bez problémů vešel do jediné z lahviček a ještě by nějaké místo zbylo…Zákazník ovšem tenhle absurdní nepoměr přes etiketu a kartonový obal nevidí, o to větší rozčarování přijde po rozbalení…Tenhle produkt tedy považujeme nejen za ukázku plýtvání zejména plastovými obaly, ale bohužel i klamání spotřebitele.

2. Somat tablety do myčky

S nadměrnými obaly se setkáváme prakticky u všech výrobců čistících prostředků do domácnosti, kteří působí na českém trhu. V naší galerii naleznete značky Persil, Finish, Somat, Vanish, Woolite, Jar nebo Jelínek.

Jako „vítěze“ jsme v rámci kategorie určili balení tablet do myčky Somat Mega Tabs. Tablety jsou zabaleny v plastovém obalu, který brání jejich zvlhnutí. Krabice je tabletami zaplněná cca do 3/4 svého objemu a tablety jsou v ní volně naházené. Jak správně upozornil Lukáš Zajíc, který nám fotku Somatu poslal: „někteří výrobci tablety skládají k sobě jako se to dělá třeba u kostkového cukru, a tím se krabice zmenší na 1/3.“ (viz. ilustrační foto). Pokud by výrobce Somatu (spol. Henkel) začal tablety do myčky balit kompaktně, mohl by docílit významných úspor nejen na obalovém materiálu, ale i na přepravních nákladech, a to za současného snížení uhlíkové stopy.

3. Bebe Dobré ráno mini

Nadměrné obaly se u sušenek a cukrovinek objevují velmi často. V naší databázi naleznete příklady značek Emco, Opavia (Esíčka, Koka, Zlaté kolečka), nebo Carre či Sondey (oboje privátní značka řetězce Lidl).

V posledních letech se rozšířil zvyk sušenky, snacky, snídaně, svačinky apod. dopředu porcovat. Místo aby si spotřebitel z většího balení odměřil sám, kolik sní, výrobce výrobek dopředu rozdělí do malých a ještě menších plastových obalů a porcí, aby zákazníkovi tuhle práci ušetřil…(a případně toho dal do krabice o něco méně, ono se to přes ty pytlíčky nepozná). Výsledkem může být o trochu pohodlnější život, který se však pomalu ale jistě topí v odpadcích…

Dokladem tohoto přístupu je i balení sušenek Bebe Dobré ráno mini (Opavia), jehož fotky nám poslala Zuzana Bobrovová. 300 gramů sušenek je rozděleno do 6 pytlíčků po 50g. V každém pytlíčku je sušenek cca do poloviny. Krabice je přitom zaplněná asi jen do 2/3. Nadměrný pevný kartonový obal opět snižuje efektivitu přepravy a ve svém důsledku negativně přispívá ke globálnímu oteplování.

Obalová výzva pokračuje!

Soutěž sice již skončila, ale my budeme databázi výrobků dále doplňovat. Těšíme se na vaše další úlovky! Postupně se zaměřujeme na posouzení obalů jednotlivých výrobků a oslovujeme jejich výrobce a prodejce s výzvou, aby přestali balit své produkty do nadměrných obalů. Jsme zároveň připraveni podávat podněty k příslušným orgánům státní správy, které jsou pověřeny dohledem nad dodržováním zákona o obalech. Ten totiž osobám uvádějícím výrobky na trh ukládá povinnost opatřit je co nejmenším obalem, tak aby byl naplňován hlavní účel zákona, tj. předcházení vzniku odpadů.

Požadujeme, aby výrobci plnili svou zákonem danou povinnost a při navrhování obalu svých výrobků pamatovali na přírodu. A to s ohledem na celý životní cyklus obalu, tj. od jeho výroby až po likvidaci.

Chcete-li být v obraze, jak v projektu pokračujeme, sledujte Aktuality zde na webu, náš facebook, nebo se zaregistrujte dole na stránce formulářem „Chci se přidat“, abychom vám důležité informace o vývoji kampaně mohli zasílat emailem.

Facebook
Email
Twitter
Pinterest

Tato stránka používá soubory cookies, pokračováním vyjadřujete souhlas.