Společně za menší spotřebu

Výroba potravin a rychloobrátkového zboží je významnou součástí lidské činnosti, která prokazatelně způsobuje globální oteplování a klimatickou změnu. Současné lineární nastavení výroby a spotřeby je neudržitelné. Globální ekonomika soustředěná na maximalizaci zisku a soustavné zvyšování spotřeby z planety odčerpává cenné zdroje, za současného uvolňování emisí škodlivin a skleníkových plynů, které dále prohlubují klimatickou krizi. Planeta je zahlcena obrovským množstvím spotřebního zboží s extrémně krátkým životním cyklem, které se záhy stává odpadem. Velmi problematická je také živočišná výroba, která produkuje obrovské množství skleníkových plynů a způsobuje rozsáhlé zábory půdy na pastviny i pěstování krmné sój, kterým často ustupují deštné pralesy.

Dlouhodobým cílem projektu Společně za menší spotřebu je přispívat k šíření environmentální osvěty a zprostředkovávat veřejnosti informace o negativních vlivech výroby a spotřeby na životní prostředí. Sdílením aktuálních poznatků o škodlivých aspektech lidské činnosti i příkladů dobré praxe prosazujeme udržitelnější cesty ve výrobě a spotřebě, které mohou mít pozitivní dopad na stav životního prostředí a krajiny. Díky osvětě chceme rozšiřovat řady environmentálně uvědomělých spotřebitelů a zastupovat jejich zájmy ve vztahu k výrobcům a distributorům. V rámci aktivit projektu vznikne nejprve neformální platforma uživatelů, kteří se budou moci dále propojit na půdorysu nové ekologicky zaměřené spotřebitelské organizace. Zároveň pracujeme na zadání mobilní aplikace, která bude uživatelům pomáhat svoje spotřební návyky měnit a trvale snižovat svou osobní spotřebu v různých oblastech.

Cíle pro rok 2020:

  • Systematicky prosazovat redukci nadměrných obalů v portfoliu vybraných výrobců a obchodních řetězců, viz Obalová výzva
  • Připravit založení nové organizace sdružující ekologicky orientované spotřebitele
  • Připravit zadání mobilní aplikace, která uživatelům pomůže měnit spotřební návyky

 

Koordinátorka projektu:
Dana Janatová: janatova@ipur.cz

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.