Video rada pro Billu: místo zeleniny v plastu farmářský koutek!

Přestože čeští zákazníci podle průzkumů volají po větším zastoupení lokálních a udržitelnějších potravin, v supermarketech je zastoupení např. českého ovoce a zeleniny velmi malé, zato nabídka zabalená a z dovozu dominuje. V našem videu jsme se podívali do Billy, abychom zjistili, jak vypadá ovoce a zelenina, které tu prodávají pod značkou Česká farma. Český česnek v Bille nakoupíte zabalený do plastové vaničky. Česnek přitom žádný obal nepotřebuje: není od hlíny a má vrstvu vlastních obalů…

Video a článek vznikly v rámci projektu Obalová výzva, s finanční podporou Ministerstva životního prostředí, hlavního města Prahy a Libereckého kraje. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP, hlavního města Prahy a Libereckého kraje.

Průzkum: Češi chtějí udržitelné potraviny – zejména ty lokální a nebalené

Češi chtějí nakupovat udržitelnější potraviny: již v současnosti jich udržitelněji nakupuje více než třetina, zejména pak lokální a nebalené potraviny, ukázal to průzkum společnosti Ipsos, který si v létě 2021 nechal zpracovat Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR.

Zmíněný průzkum pro SOCR dále poukázal na to, že pokud by byli spotřebitelé schopni více odlišit udržitelné potraviny od těch standardních, mohl by se podíl těch, kteří vědomě nakupují ještě zvýšit…za balením českého česneku do plastových vaniček vnímáme právě snahu výrobců a prodejců označit český původ. Částečně to lze vzhledem k výše řečenému chápat, plastové vaničky jsou však v rozporu s ideou propagovat udržitelnější potraviny…

Bez zbytečných obalů by se česneku vešlo do přepravky o 2/3 víc!

Je dobře, že české ovoce a zelenina má v Bille větší zastoupení, mrzí nás ale, že je to hezky česky v plastu. V ČR se ročně vypěstuje cca 2,5 tisíce tun česneku. Kdyby ho pěstitelé a prodejci všechen zabalili do vaniček, bylo by jich 12,5 milionů, tj. 150 tun zbytečného plastového odpadu. A to není všechno: zbytečné pevné obaly navíc zbytečně navyšují množství emisí CO2 z přepravy, jak to?

Bez zbytečných obalů by se totiž do přepravky vešlo česneku minimálně 5 kilo, to je o 2/3 víc než s krabičkami. Kamiony, které převážejí 2/3 vzduchu, musejí jezdit o to častěji…produkují škodlivé zplodiny, více emisí CO2, zatěžují zbytečně silnice a ohrožují naši bezpečnost. Chápeme, že v Bille chtějí český česnek pořádně označit, aby si ho zákazník opravdu všiml. Musí to ale nutně znamenat tohle plastové šílenství?

Použití r-PETu špatný dojem nezachrání

Polehčující okolností budiž to, že krabička, ve které je česnek zabalený, je vyrobena z r-PET, tedy recyklovaného plastu (v nespecifikovaném poměru). V porovnání s tzv. panenským plastem, tedy tím vyrobeným z ropy, má r-PET menší dopady na životní prostředí, v podobě snížené spotřeby neobnovitelných zdrojů energie a příspěvku ke globálnímu oteplování vyjádřeném v ekvivalentech CO2. Je to tím, že při výrobě r-PETu je část panenského plastu nahrazena recyklátem.

Např. výrobce recyklovaných PET lahví společnost rpet-inwaste, která nedávno vybudovala nejmodernější recyklační továrnu v Rosicích na Moravě, uvádí, že výroba r-PETu má o 80 % nižší spotřebu energie než výroba z primární suroviny. Jednatel společnosti však zároveň připouští, že i u rPETu zůstává spotřeba elektřiny stále vysoká. K celkovým dopadům je třeba také přičíst související logistiku sběru, předtřídění, dopravy, dotřídění. U potravinářského r-PETu navíc platí ty nejvyšší požadavky na čistotu recyklátu, proto zde dochází k vysoké míře vyřazení vstupní suroviny vlivem kontaminace sesbíraných PET lahví, příměsemi, lepidly, popř. i biodegradabilní složkou.

Jsme přesvědčeni, že používat plasty, byť recyklované, tam, kde není potřeba obal žádný, je prostě špatně. Připomeňme, že hlavní prioritou při nakládání s odpady, je dle platné legislativy, účinné předcházení vzniku těchto odpadů. Domníváme se, že je nutné více hledat bezobalová řešení, která jsou mnohdy ta nejjednodušší, jako případě česneku, a dát jim přednost.

Rada pro Billu: místo plastů nabídněte stylový farmářský koutek!

Pokud se vrátíme k výstupům průzkumu, který jsme zmínili na začátku, máme pro Billu i další řetězce doporučení: Tomu, aby zákazník v obchodě české a udržitelnější potraviny spolehlivě našel, nemusíme dopomáhat kvanty plastů. K lepší orientaci může přispět i vyhrazení speciální sekce v daném obchodě.

Jsme přesvědčeni, že zavedení stylového farmářského koutku s vývěsním štítem Česká farma, by byla pro řetězec mnohem lepší vizitkou než hromady plastových obalů s českou vlaječkou. Zákazníci by se pro poctivé české jídlo – ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, maso, do farmářského koutku jistě vraceli rádi a najisto.

Video a článek vznikly v rámci projektu Obalová výzva, s finanční podporou Ministerstva životního prostředí, hlavního města Prahy a Libereckého kraje. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP, hlavního města Prahy a Libereckého kraje.
Facebook
Email
Twitter
Pinterest

Tato stránka používá soubory cookies, pokračováním vyjadřujete souhlas.