Nabízíme

Víte, že Parlament ČR připravuje Zákon o ochraně oznamovatelů, podle něhož budete povinni do 31. března 2022 zavést vnitřní oznamovací systém? Nabízíme vám, že ho zavedeme a budeme spravovat my za vás, a to včetně posuzování důvodnosti přijatých oznámení, písemného vyrozumění oznamovatelům, vedení evidence údajů o přijatých oznámeních a dalších zákonných povinností.

Pomůžeme s přípravou zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zanalyzujeme zadávací dokumentaci veřejné zakázky, kterou chystáte, nebo ji ve spolupráci s vámi kompletně připravíme tak, aby zadávací podmínky zakázky zachovávaly zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, a tedy aby nezvýhodňovaly určité dodavatele, určitým dodavatelům bezdůvodně nezaručovaly konkurenční výhodu a nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
Samospravy-1024x679

Navrhneme udržitelnější provoz vašich kanceláří

Záleží vám na životním prostředí a není vám lhostejné, v jakém stavu zanecháme svou planetu příštím generacím? Zamýšlíte se nad tím, jaké dopady na životní prostředí má činnost vaší firmy či organizace? Máte rezervy v třídění odpadů, hospodaření s vodou a energiemi, nedaří se vám přesvědčit k odpovědnějšímu chování ostatní? Pokud chcete své fungování změnit směrem k větší odpovědnosti a udržitelnosti, můžeme se společně na optimalizaci provozu vašich kanceláří podívat. Tak, aby se vám lépe pracovalo a zároveň jste mohli mít dobrý pocit, že děláte něco pro přírodu.

Návrh naší spolupráce

Chcete vědět, jaké změny můžete zavést např. v oblasti nákupu kávy či kancelářských potřeb, třídění a nakládání s odpady, spotřeby vody, zdroje a spotřeby energií tak, aby vaše firma byla udržitelnější? Tak to je skvělé, my vám s tím rádi pomůžeme!
Na čem bude stát úspěch naší spolupráce?
  • Dobrá vzájemná komunikace + určení pověřené osoby přímo ve firmě
  • Seznámení pracovního kolektivu s principy udržitelnosti, zjištění názorů a potřeb členů, jejich motivování a aktivní zapojení
  • Analýza současného stavu pracovního prostředí a provozu kanceláří – popis situace
  • Návrh konkrétních zlepšujících opatření v oblasti nákupu, nakládání s odpady, vodou, energiemi atd.
  • Obeznámení týmu s našimi zjištěními a navrhovanými opatřeními
  • Vytvoření přehledu zásad a pravidel, díky kterým bude nové fungování kanceláří srozumitelné pro všechny včetně nováčků
  • Nastavení harmonogramu zavádění změn
  • Společná realizace změn, informačních materiálů, proškolení členů kolektivu, asistence pro udržení změn