Nabízíme

Cílem projektu INSCENAČNÍ VÝUKOVÁ METODA JAKO PREVENCE KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ je přispět k tomu, aby studenti středních škol dokázali v souladu s rámcovým vzdělávacím programem uvést příklady projevů korupce, analyzovat její příčiny a domýšlet její možné důsledky, aby chápali, že korupce způsobuje problémy i jim samotným a že i je ochuzuje. K tomu vede využití aktivizačních a interaktivních výukových metod. Konkrétní výstupem je výukový blok ve formě strukturované inscenace, který má studenty motivovat k osvojení si vědomostí na téma korupce. Škola může blok využít v rámci školního preventivního programu.

Stavba výukového bloku:

  • Test vstupních znalostí a zkušeností
  • Motivace, vzbuzení zájmu studentů – inscenační metoda (strukturovaná inscenace)
  • Reflexe provedené inscenace, diskuse
  • Případové studie – příklady z praxe, hledání řešení, budování argumentů
  • Výstupní test, evaluace
F1-Skola-Copy

Podpora projektu

Projekt INSCENAČNÍ VÝUKOVÁ METODA JAKO PREVENCE KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ je realizován v roce 2021- 2024 za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání II“ a Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.

Projekt je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání II“.