Není pytlík jako pytlík

Jeden mikrotenový pytlík váží pouhý 1 gram. Pokud uvažujeme o problematice odpadů a předcházení jejich vzniku, mohl by se jeden pytlík jevit jako zanedbatelný problém.  Když se však dozvíme, že se na Zemi takových pytlíků použije každou minutu jeden milion kusů, uvědomíme si skutečný rozsah tohoto problému. Na výrobu 1 sáčku je třeba 2 gramů ropy. Jeden obyvatel Česka spotřebuje za rok cca 400 mikrotenových sáčků, všichni Češi dohromady 4 miliardy sáčků ročně. K jejich vyprodukování je třeba cca 8 tisíc tun ropy, které by naplnily 160 cisteren a vlak dlouhý přes 2 kilometry. Každý rok.

Igelitové pytlíky

Převážnou část sáčků přitom spotřebitelé využijí pouze jednou. A co se s nimi děje pak? Tyto pytlíky nejsou materiálově využitelné, tj. upravitelné na druhotnou surovinu, jako je tomu například u PET. Pokud je v lepším případě vhodíme do žlutého kontejneru, nejčastěji se spalují, nebo skládkují. Pokud se uloží k zemi, tak se pouze rozpadnou na mikroplasty, tj. nebiotické a potenciálně nebezpečné látky.
Digital Camera
IPUR_web_NechmeZemiDychat

Cíl projektu

V současné době jsou mikrotenové sáčky masivně distribuovány zákazníkům zadarmo v různých typech prodejen: v pekárnách, drogeriích, řeznictvích, večerkách, bistrech, super a hypermarketech i jinde. V březnu 2019 byla přijata evropská směrnice, která zakazuje některé tzv. jednorázové plastové výrobky. Zákaz mikrotenových sáčků v této směrnici ovšem obsažen není, byť z dlouhodobého hlediska je i toto záměrem tzv. plastové strategie EU. Dle ní mají být do r. 2030 všechna plastová balení pouze recyklovatelná a jednorázové plastové výrobky silně redukovány. Na splnění těchto cílů je tedy třeba pracovat již nyní. V Česku však zatím regulace tohoto odpadu není zavedena žádnými způsoby.

Dlouhodobým cílem projektu je přispět ke snížení spotřeby jednorázových obalů a s ní spojené produkce CO2.

Co jsme udělali v roce 2020:

  • Šířili jsme osvětu o udržitelné spotřebě a nakládání s odpady na webu a fb ipurcz
  • Natočili jsme 4dílný seriál o problematice jednorázových sáčků a předcházení vzniku odpadu
  • S podněty ke spolupráci na snižování spotřeby jednorázových sáčků jsme oslovili nejvýznamnější obchodní řetězce v ČR a Svaz obchodu a CR
  • Vypracovali jsme návrh komunikační kampaně za snižování spotřeby jednorázových sáčků 

Koordinátorka projektu:
Dana Janatová: janatova@ipur.cz

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Tato stránka používá soubory cookies, pokračováním vyjadřujete souhlas.